Termes i Condicions

 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  Aquestes Condicions Generals de Venda (a partir d'ara, les CGV) regiran les relacions contractuals entre Kaotiko S. L. (a partir d'ara, Kaotiko) i els seus clients consumidors, entenent per aquests les persones físiques que actuïn amb propòsit diferent de la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió, o les persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial (a partir d'ara, el Client), derivades de les vendes de productes (a partir d'ara, el Producte o els Productes) que Kaotiko efectuï al Client per les comandes que aquest tramiti i que Kaotiko accepti.

  El venedor és Kaotiko, societat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili a C/ Narcís Monturiol,24 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona (Barcelona) i amb CIF B-62025994 i adreça de correu electrònic atencioncliente@kaotikobcn.com

  Les comandes de venda de Productes es regiran, doncs, per les CGV; que es completaran, si s'escau, amb les condicions particulars que puguin pactar Kaotiko i el Client.

  Només es permet la venda de productes a clients majors d'edat.

 2. GENERAL

  Totes les vendes dels Productes efectuades pel Venedor estan subjectes a aquestes CGV, si no és que s'estipuli el contrari. No tindrà valor ni efecte jurídic cap altra condició o pacte que no hagi estat acceptat expressament i per escrit pel Venedor.

  En cas que els Tribunals competents declaressin nul·la qualsevol disposició d'aquestes CGV, això no afectarà les altres disposicions d'aquestes CGV, que continuaran essent vigents. En aquest supòsit, les parts negociaran i tractaran d'arribar a un acord sobre la redacció d'un article alternatiu, que substitueixi la disposició derogada, amb intencions i contingut tan similars com sigui possible respecte a aquesta última.

 3. Com fer una comanda

  Pot fer una comanda per Internet mitjançant la nostra pàgina Web: www.kaotikobcn.com (24h/dia, cada dia de la setmana, cada dia de l'any.)

 4. Preu total

  Els preus de venda indicats al catàleg i a la web estan en euros, i tots els preus inclouen l'IVA. www.kaotikobcn.com podrà dur a terme promocions exclusives d'aquest canal, i es reserva el dret de variar els preus i les ofertes respecte a altres canals.

 5. Despeses d'enviament

  Les despeses d'enviament se sumaran a l'import total dels productes seleccionats degudament desglossats, abans de fer la comanda.

  Les despeses d'enviament són variables en funció del país de destinació de l'enviament.

  La recollida de la comanda a les botigues de Kaotiko és gratuïta.

 6. Procediments de pagament, entrega i execució

  1. Formes de pagament

   Amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, etc.): pagament 100 % segur mitjançant la passarel·la de pagament Cyberpac de "La Caixa".

   Amb PayPal: la passarel·la PayPal garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades de la targeta del client.

  2. Modalitat d'enviament

   Els productes comprats a Kaotiko s'enviaran aEspanya Peninsular, Illes Balears i Portugal peninsular tot aplicant la tarifa de servei 24/h d'MRW.

   Els enviaments a Canàries es fan amb Correos Express.

   També fem enviaments a la resta del món. El transportista i el termini d'entrega poden ser variables, en funció del país de destinació.

   Kaotiko no es fa responsable dels càrrecs de duana o dels impostos dels enviaments.

   No es fan enviaments a Ceuta i Melilla.

   La comanda s'enviarà a la direcció que es va indicar a l'hora de fer la compra. Kaotiko fa tot el possible per respectar els terminis de lliurament esmentats a la web.

   Kaotiko enviarà la comanda sense retards indeguts i, a com a molt tard, en el termini de 30 dies naturals a partir de la confirmació del pagament de la comanda efectuada.

   Us aconsellem que, en rebre el paquet, verifiqueu que tot sigui conforme a la vostra comanda i estigui en perfecte estat. Si detectéssiu qualsevol anomalia causada per la manipulació durant l'enviament, firmeu i indiqueu-ho a mà a l'albarà. No obstant això, disposeu d'un termini de 48 hores per indicar-nos la vostra incidència al telèfon 933 882 069.

  3. Disponibilitat

   En cas de no disposar del producte o servei contractat, podem subministrar, sense augmentar-ne el preu, un servei o producte de característiques similars de qualitat igual o superior.

   En aquest cas, el Client podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del producte inicialment sol·licitat.

 7. Dret de desistiment

  1. Condicions del dret de desistiment

   El Client disposarà d'un termini de30 dies naturals a partir de la confirmació del pagament de la comanda efectuada. En aquest cas, Kaotiko retornarà tot el pagament rebut, inclosos, si s'escau, els costos de lliurament ordinaris, sense retards indeguts i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què s'hagi rebut el paquet amb els productes retornats i en correctes condicions.

   Malgrat les disposicions del paràgraf anterior, en cas que el client hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, no se li retornaran els costos addicionals que en derivin

   El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària segons la natura, característiques o funcionament dels productes.

   Si el producte que reps està o presenta signes d'estar fet malbé a causa del transport, et demanem que ho facis constar a la firma de l'albarà de lliurament.

   Si compres diversos productes en una mateixa comanda, pots efectuar una devolució parcial, és a dir, retornar només el producte o productes amb els quals no estàs d'acord.

   El Client haurà de retornar o lliurar a Kaotiko, sense retards indeguts i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment sobre el producte o els productes adquirits.

   Kaotiko podrà retenir la devolució fins que hagi rebut tots els productes, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels productes, segons quina d'aquestes condicions es produeixi abans.

   Cal recordar que el client té la possibilitat de retornar el producte personalment a qualsevol de les nostres botigues físiques.

  2. Exercici del dret de desistiment

   A tal efecte, el Client ha de comunicar la decisió d'exercir el dret de desistiment, mitjançant el correu electrònic atencioncliente@kaotikobcn.com tot indicant les seves dades de contacte i el número de comanda. En tal cas, Kaotiko li comunicarà sense retard i en un suport durador el justificant de recepció d'aquest desistiment.

   Procedirem a efectuar aquest reemborsament tot utilitzant el mateix mitjà de pagament que hagis fet servir per a la transacció inicial.

   També pots fer la devolució de la compra directament a les nostres botigues físiques Kaotiko. No s'inclouen els corners Kaotiko de El Corte Inglés.

   Pots sol·licitar de manera gratuïta que Kaotiko gestioni amb un transportista la recollida al teu domicili de la compra per tal de retornar-la. En cas d'enviament internacional, s'aplicarà el cost de transport vigent per al lliurament de les compres. Et recordem que també pots efectuar la devolució del producte de manera gratuïta a les botigues físiques de Kaotiko.

  3. Excepcions al dret de desistiment

   No podran ser objecte de dret de desistiment:

   • El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de les fluctuacions del mercat financer que Kaotiko no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
   • El subministrament de béns confeccionats segons les especificacions del Client o clarament personalitzats.
   • El subministrament de béns que puguin fer-se malbé o caducar ràpidament.
   • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene, i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
   • El subministrament de béns que després del lliurament, i tenint en compte llur natura, s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
   • El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats per part del Client després del lliurament.
   • El subministrament de béns que s'hagin fet malbé per la manipulació del Client després del lliurament.
  4. Instruccions de devolució

   Els articles a retornar s'han d'empaquetar per garantir que es trobin en bones condicions. Precinta bé el paquet.

   Els productes han d'estar en perfecte estat, amb l'etiqueta corresponent i la factura/albarà de compra.

   Si el producte inclou una capsa (com ara de sabates), l'has d'introduir dins d'una altra caixa per tal de no fer-la malbé. Assegura't que la capsa original del producte està protegida i embolicada correctament per tal que no es faci malbé durant el transport.

   En cas que la caixa associada al producte no arribi en les mateixes condicions de lliurament, no s'efectuarà el reemborsament.

 8. Garantia de legal conformitat

  Com a venedor, Kaotiko respondrà al Client en els termes establerts pel Reial decret 1/2007 que aprova el Text refós de la Llei per a la Defensa de Consumidors i Usuaris de qualsevol falta de conformitat que es manifesti en el termini de dos anys un cop s'hagi lliurat el producte.

  Si no es demostra el contrari, es presumirà que les faltes de conformitat manifestades en els sis mesos posteriors al lliurament del producte ja existien en el moment del lliurament, excepte si aquesta presumpció fos incompatible amb la natura del producte o el tipus de falta de conformitat.

 9. Procediment per tractar reclamacions

  Per comunicar-nos una possible incidència en el servei o consultar-nos o suggerir-nos el que vulgueu, podeu seleccionar les opcions de Consultes i Incidències o de Suggeriments.

  Si considereu que Kaotiko ha incomplert algun compromís legal o pactat documentalment, teniu dret a presentar una reclamació mitjançant els següents mitjans:

  Per correu electrònic a l'adreça atencioncliente@kaotikobcn.com.

  Per escrit, amb una carta, enviada a l'adreça següent:

  Kaotiko Servei d'Atenció al Client
  C/Narcís Monturiol, 24
  08339 Vilassar de Dalt
  (Barcelona)

 10. Legislació i tribunals competents

  Tots els acords recollits per aquestes Condicions Generals, així com qualsevol disputa o diferència entre les parts, està sotmesa a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals del consumidor.

  El contracte se sotmet a la legislació espanyola.

 11. Sobre la plataforma de resolució de litigis en línia

  Si tens una reclamació o penses que no hem gestionat la teva reclamació de manera satisfactòria, posa't en contacte amb nosaltres abans d'enviar una reclamació a través de la plataforma de Resolució de litigis en línia. A Kaotiko ens prenem el servei d'atenció al client molt seriosament i respectem els estàndards més alts pel que fa a la gestió, resposta i resolució de les preocupacions dels nostres clients.

  Si no resolem la teva reclamació i vols presentar una reclamació relacionada amb alguna comanda efectuada a kaotikobcn.com a la plataforma de resolució de litigis en línia, pots dirigir-te a aquí.