Política de privacitat

Les dades identificatives i personals proporcionades en el marc del present lloc web són confidencials i formaran part del fitxer titularitat de Kaotik.o S.L. amb domicili al carrer C / Josep Pla 92, 08019 Barcelona · Barcelona, ​​amb la finalitat d'atendre les teves peticions, gestionar les compres, així com enviar-, per qualsevol mitjà, informació comercial sobre les novetats de la botiga. L'usuari haurà d'omplir obligatòriament tots els camps dels formularis marcats amb asteriscos amb la finalitat de poder tramitar la compra. Les dades introduïdes en els formularis per l'usuari hauran de ser correctes per processar l'enviament.

Kaotik.o S.L. es compromet a complir l'obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer i mai vendrà o llogarà aquesta informació a tercers. Així mateix, el titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemades a la base de dades de Kaotik.o SL, comunicant-ho per escrit a Kaotik.o SL, indicant clarament el seu nom, cognoms, adreça i número de client, acompanyat d'una còpia del seu DNI, o truqui al nº de telèfon 933882069 (en horari de 9:00 a 15: 00h) o ens envieu correu electrònic a: atencioncliente@kaotikobcn.com