Devolucions

Condicions del dret de desistiment

El Client tindrà un termini de 30 dies naturals a partir de la confirmació del pagament de la comanda. En aquest cas, Kaotiko retornarà tot el pagament rebut, inclosos, si escau, els costos de lliurament ordinaris, sense esperes indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin passat 14 dies naturals des de la data en què s'hagi rebut el paquet amb els productes retornats i en correctes condicions.

Malgrat això, en cas que el Client hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, no se li retornaran els costos addicionals que en derivessin.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària a la seva natura, característiques o funcionament.

Si el producte que reps està fet malbé o presenta signes d'estar malmès a causa del transport, et demanem que ho facis constar a la firma de l'albarà de lliurament.

Si compres diversos productes d'una mateixa comanda, pots fer una devolució parcial, és a dir, retornar solament el producte o productes amb els quals no estàs d'acord.

El Client haurà de retornar o lliurar a Kaotiko, sense retards indeguts i, en qualsevol cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment sobre el producte o els productes adquirits.

Kaotiko podrà esperar a retornar els diners fins quan hagi rebut els productes, o fins quan el Client hagi presentat una prova de la devolució dels productes, segons la condició que es compleixi primer.

Cal recordar que el client té la possibilitat de retornar el producte personalment a qualsevol de les nostres botigues físiques d'Espanya.

Dret a desistiment

A tal efecte, caldrà que el Client comuniqui la decisió d'exercir el dret de desistiment a través del correu electrònic atencioncliente@kaotikobcn.com i ha d'indicar les dades de contacte i el número de comanda. En aquest cas, Kaotiko li comunicarà ràpidament i en un suport durador el justificant de recepció d'aquest desistiment.

Farem el retorn fent servir el mateix mitjà de pagament que hagis fet servir per a la transacció inicial.

També pots fer una devolució de la compra directament a les nostres botigues físiques Kaotiko. 

Pots demanar que Kaotiko gestioni de manera gratuïta amb un transportista la recollida al teu domicili de la compra per tal de retornar-la o pots fer la devolució a qualsevol de les nostres botigues Kaotiko.

En cas d'enviament internacional, el cost del retorn anirà a càrreg del client.

Excepcions al dret a desistiment

No podran ser objecte de dret de desistiment:

  • El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que Kaotiko no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
  • El subministrament de béns confeccionats segons les especificacions del Client o clarament personalitzats.
  • El subministrament de béns que puguin fer-se malbé o caducar ràpidament.
  • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes a ser retornats per raons de protecció de la salut o de la higiene, i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • El subministrament de béns que després del lliurament, i tenint en compte llur natura, s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  • El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que el Client hagi desprecintat després del lliurament.
  • El subministrament de béns que hagin patit danys per la manipulació del Client després del lliurament.

Instruccions de devolució

Els articles a retornar s'han d'empaquetar per tal d'assegurar-se que arribin en bones condicions. Precinta bé el paquet.

Els productes han d'estar en perfecte estat, amb l'etiqueta corresponent i la factura o l'albarà de compra.

Si el producte inclou una capsa (com ara de sabates), l'has d'introduir dins d'una altra caixa per tal de no fer-la malbé. Assegura't que la caixa original del producte està protegida i embolicada correctament per tal que no es faci malbé durant el transport.

En cas que la caixa associada al producte no arribi en les mateixes condicions de lliurament, no es farà el reemborsament.